Hvem vi er

HVEM ER VI

PSS betjener selskaper, finansinstitusjoner og enkeltpersoner med investeringer
bank, investeringsforvaltning og meglerbehov.

PSS Trust and Credit Corp (PSS) er et spare- og lånefirma som gjennom sine datterselskaper engasjerer seg i verdipapirmegling, bank og relaterte finansielle tjenester. Private Scandinavian Sparkasse and Credit Corp. SA (PSSC) er en verdipapirmegler som tilbyr investeringsrelaterte tjenester. I tillegg betjener PSSC kunder i Hong Kong gjennom et av PSSs datterselskaper. Andre datterselskaper inkluderer Private Scandinavian Sparkasse Ltd, Private Scandinavian Sparkasse Limited og PSS Investment Management, Inc. (PSSIM), investeringsrådgiver for PSSCs proprietære aksjefond, som omtales som PSSC Funds®.

VEKSTPRIS 1 år

Året avsluttet 31. desember kl.2019-2020202020192018
Kundeaktivitetsberegninger:

Kundens eiendeler (i milliarder, ved årsskiftet)
Kunders daglige gjennomsnittlige handler (2) (i tusenvis)

7.00%
13.0 til 0 %
Kr 1,677.70
Kr 451.10
Kr 1,574.50
Kr 399.70
Kr 1,422.60
Kr 414.80
Selskapets finansielle beregninger:

Netto inntekter

Utgifter eksklusive renter

10.00%
-5.00%
Kr 4,691.00
Kr 451.10
Kr 4,248.00
Kr 399.70
Kr 4,193.00
Kr 414.80
Inntekt før skatt på inntekt
Skatt på inntekt
79.00%
62.00%
Kr 1,391.00
- kr 528.00
Kr 779.00
- kr 325.00
Kr 1,276.00
- kr 489.00
Netto inntekt90.00%Kr 864.00Kr 454.00Kr 787.00
Resultat per aksje - utvannet
Netto inntektsvekst (nedgang) fra året før
Fortjenestemargin før skatt
Avkastning på egenkapitalen
Nettoinntekt per gjennomsnittlig årsverk (i tusenvis)
84.00%

4.00%

Kr 0.70
10.00%
29.70%
12.00%
Kr 350.00
Kr 0.38
1.00%
18.30%
8.00%
Kr 337.00
Kr 0.68
-19.00%
30.40%
17.00%
Kr 338.00

PSS leverer finansielle tjenester til enkeltpersoner og institusjonelle kunder gjennom to segmenter - Investortjenester og institusjonelle tjenester. Investorservicesegmentet tilbyr detaljhandelsmegler- og banktjenester til individuelle investorer. Institutional Services -segmentet tilbyr depot-, handels- og støttetjenester til uavhengige investeringsrådgivere (IAer). Institusjonelle tjenester -segmentet tilbyr også pensjonstjenestetjenester, spesialmeglingstjenester og verdipapirfondstjenester. For finansiell informasjon etter segment for de tre årene som ble avsluttet 31. desember 2020. Segmentinformasjon. ” 31. desember 2020 hadde PSS heltids-, deltids- og midlertidig ansatte, og personer ansatt på kontraktsbasis som tilsvarte omtrent 14,100 XNUMX heltidsansatte.

VÅR FORMÅL

PSS eksisterer for å transformere liv gjennom å investere til det bedre. Det er vår hensikt og vårt samlingsrop for alt vi gjør, sier og legemliggjør. Det gir oss en klar ansvarsfølelse. Vi bruker våre eiendeler, skala og mennesker til et større gode. Ved å oppfylle vårt formål, kan vi positivt forandre liv og ha en reell innvirkning i verden.

Vår historie

Ved ankomsten av det 21. århundre har finansbransjen endret seg nesten uten anerkjennelse gjennom innovasjoner innen informasjonsteknologi. Verden har "krympet" og etterspørselen etter mindre sentraliserte finansielle tjenester øker raskt.

PSS åpnet dørene da PSS Trust and Credit Corp. forstyrret bransjen siden da fjerning av kostnadsbarrieren, noe som gjorde investering tilgjengelig, forståelig og økonomisk givende for alle. Innovasjon har vært kjernen i alt vi gjør.

I dag fortsetter vi å lete etter måter å få en meningsfull innvirkning på i bransjen og utover. Vi tror på vår kollektive makt til å transformere liv og investere til det bedre.

VÅRT VERDI

Mennesker

Vi behandler andre med høflighet, verdighet, respekt og har stor respekt for mangfold. Vi hjelper hverandre og samfunnene våre med å vokse og lykkes.

Klientdrevet

Vi lytter til hver klient og har myndighet til
levere løsninger som best passer deres individuelle og unike behov. Vi streber etter å levere klientopplevelser og interaksjoner vi er stolte over å stå bak.

Meningsfull innovasjon

Vi utfordrer status quo aktivt med kreativ tenkning mens vi omfavner nye metoder, verktøy og teknologier. Vi tar smart, beregnet risiko basert på disiplinert tenkning og dømmekraft. Vi ønsker endring velkommen som et middel til en bedre måte.

vår administrerende direktør er tilbake

Ja, Joseph J. Deiss er tilbake. Det er nyheter. Men vi har gjort mer enn bare å få tilbake en administrerende direktør. Vi har brakt tilbake det som gjorde PSS vellykket i utgangspunktet.

TINGENE ER FORSKELLIG NÅ

Fokuserer på kjernefranchisen vår og forlater banksektoren, forenkler og effektiviserer organisasjon og klientilbud og forbedrer våre verditilbud.

Årlig rapport

Årsrapport 2020 er inne

Se vår siste inntjening, kontantstrøm og oppkjøp.

Våre årlige inntekter vokser

Våre internasjonale kontorer

Hovedkontoret i Norge
Demark RO
Sverige RO
Finland RO
Hong Kong RO
Singapore RO

komme i kontakt

Husk å bestille time før du besøker vår filial for online handelstjeneste, siden ikke alle filialer har en spesialist på finansielle tjenester.